Jaworski-Gajewski Sp. z o.o.

ul. Oczapowskiego 15
01-842 Warszawa

 

Jaworski Gajewski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Oczapowskiego 15 wpisana do rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000023934, NIP 1180745422, REGON 012273071.

Kapitał zakładowy spółki w wysokości 500 000 PLN.